Loonaangifte vaak vroeg ingediend

Steeds meer werkgevers blijken versneld hun loonaangiften in te sturen, en dat is prettig voor ex-werknemers met een WW-uitkering.

Tijdig doen van aangifte loonheffingen

Ex-werknemers die een WW-uitkering genieten moeten na afloop van elke maand aan UWV doorgeven of zij gewerkt hebben en hoeveel er verdiend is. Hoe sneller werkgevers hun aangifte loonheffingen indienen bij de Belastingdienst, des te minder gegevens hoeven de uitkeringsgerechtigden zelf in te vullen, waardoor ook fouten worden voorkomen.

Geen verplichting voor werkgevers, toch massaal gehoor aan gegeven

Het is voor werkgevers echter geen verplichting om versneld aangifte in te dienen: zo hoeven werkgevers die een aangiftetijdvak van een maand hanteren pas een volle maand na afloop van de betreffende maand hun loonaangifte in te dienen. Ondanks het ontbreken van zo'n verplichting blijkt uit het jaarverslag 2017 van UWV toch dat 36% van de werkgevers al op de eerste werkdag na afloop van de maand zijn aangifte loonheffingen al gedaan.

Een mooi voorbeeld van hoe een punctuele administratie en het tijdig doen van aangiften voordeel kan opleveren!

Bron: Rendement.nl

Elke starter verdient een flitsende boekhouding!